Razgovor: Željko Grbac – Načelnik mora biti vođa tima, tima koji unaprijed ima definirane ciljeve i pravce razvoja @ Matulji

Objavljeno 19.05.2017.

Dean Maslić, Clauida Juranić Klarić i Željko Grbac

Kao Nezavisna lista i kao nezavisni kandidati za načelnički tim, na ovim izborima u javnost smo dali program za naredne četiri godine nastao na temelju razgovora sa stanovnicima, poduzetnicima, društvenim aktivistima i svim osobama koje su iskazale interes za napredak Matulja, a koji je realan i koji se može realizirati.

Matulji – Jedan od najaktivnijih vijećnika u posljednjem sazivu općinskog vijeća krenuo je u ovu izbornu utrka s nezavisnom listom grupe birača, pod sloganom ‘Različitost nas spaja’, nastavljajući kurs zacrtan prije četiri godine. Planove za naredni period, razloge ponovne kanidature te osvrt na rad vijeća, Grbac je iznio razgovoru za PodUčkun.net koji možete pročitati u nastavku teksta…

PodUčkun.net: Pred birače izlazite kao najaktivniji vijećnik u prošlom sazivu. Kakav je vaš komentar na prošli saziv vijeća?
Željko Grbac: Pa, kao prvo da komentiram ono ”najaktivniji vijećnik“. Svi koji me znaju duže vremena upoznati su sa činjenicom da sam dugi niz godina na političkoj sceni Matulja. No počeci mog društvenog angažmana sežu još u vrijeme Mjesne zajednice Jurdani i Općine Opatija. Posljedično tome moje godine, moje iskustvo i moj odgoj ne dozvoljavaju mi da prešutim nepravdu, da bespogovorno i nekritički prihvaćam sve što se „servira“ na općinskom vijeću. Ta aktivnost nije ”njurganje radi njurganja“ i eksponiranja, već iz razloga što znam da se može i mora bolje. Znajući kako se i uz kakva odricanja uređivala komunalna infrastruktura po selima, kako su se asfaltirale ceste i gradili domovi, nemogu i neću šutiti kad vidim da se o imovini općine nitko ne brine, kad vidim kako se neracionalno troše sredstva, kad vidim koliko je bitna veza ”po babi i po stričevima“ da se iskoriste općinski resursi, kad vidim da se grade velebni spomenici nekih dužnosnika a da se s druge strane gase lampe, ne čiste se ceste. Ne mogu šutiti u situaciji kad propadaju sredstva na bankama, ne mogu šutiti kad se ljude bezočno laže oko kupovine skladišta u Gajanićima, kada ih se laže oko razloga zašto je Miklavija LC u stečaju, kada im se zavlači ruku u džep i pokušava istresti još malo para za općinsku kasu dok pojedinci besplatno uživaju u općinskoj imovini!! Uostalom svi smo mi vijećnici dali prisegu da ćemo štititi interese Općine i njenih stanovnika, pa bi možda bilo interesantnije pitanje za onih 7-8 vijećnika što su u periodu 2013-2017.godina svi zajedno postavili 3-4 pitanja i diskutirali svi zajedno dva i pol puta, kako su oni to štitili interese općine Matulji. Ako je točno ono da je ”šutnja zlato“ njih prilog napretku općine je stvarno nemjerljiv! Kako mi je ovo bio četvrti mandat u Općinskom vijeću Općine Matulji mislim da mogu realno ocijeniti rad i kvalitetu zadnjih saziva. Već kod formiranja vijeća, i poslije redovnih izbora 2013.godine iI poslije izvanrednih izbora 2016.godine, došlo je do totalno neprirodnih saveza i koalicija temeljenih na interesima, a ne na programu. Postavljam si pitanje u kojem je sazivu bilo više vijećnika koji su ”odšutili“ sjednice i za koje sam dobio dojam da su zalutali u to tijelo. Ne želim da me se krivo shvati, radi se o dobrim i vrijednim ljudima, ali jednostavno to nije posao za njih. I kad se uz to dogodi i vođenje sjednica na jedan nedemokratski, na momente i zakonski upitan način, dobili smo rezultat koji imamo.

Željko Grbac

PodUčkun.net: Kakva je po vašem mišljenju razina komunikacije na sjednicama vijeća?
Željko Grbac: Mislim da su vijećnici zadržali dozu pristojnosti i da se nisu spustili na nivo primitivnog međusobnog verbalnog obračunavanja. Upravo zbog toga tražili smo i dobili potporu većine vijećnika da se sjednice Vijeća snimaju i javno objavljuju na općinskim WEB stranicama. Naravno protiv su bili vijećnici koji su poslušno dizali ruke za načelnikove prijedloge i koji nisu nikad izašli za govornicu – niti sa konstruktivnom kritikom niti sa ”ulizivačkom“ pohvalom. Respekt pred kamerom ipak je malo smanjio količinu nekulture kod vijećnika, ali nije smanjio količinu bahatosti i ”šlamperaja“ kod dijela predlagača akata i predsjedavajućeg Vijeća, naročito u periodu od 2013. do 2016.godine.

PodUčkun.net: Koji je razlog da ste nakon izostanka vaše kandidature za mjesto načelnika na izvanrednim izborima, sada se ponovno kandidirali?
Željko Grbac: Svjestan sam da sam svojim nastupima na Vijeću postao ”lider“ oporbe. Konstruktivnim kritikama, amandmanima i prijedlozima nastojao sam probuditi savjest kod svih vijećnika, uvjeriti ih da je drugi naziv za stranačku stegu poslušnost pojedincu. Drago mi je da sam na kraju uspio uvjeriti većinu u vijeću da Matulji mogu i trebaju bolje i više. E sad zašto se nisam kandidirao za načelnika pred godinu dana, a sada jesam? Razlog zašto se lani nisam kandidirao za načelnika je taj što nisam želio da se oporbena opcija razjedini i tako da priliku bivšoj vlasti da nastavi svoj rušilački pohod. Tim više što smo se usaglasili oko projekata i poteza koje treba povući u tih godinu dana kako bi se stabiliziralo stanje u Općini Matulji i nakon toga izašlo na redovne izbore 2017.godine. Nažalost, opcija koju sam podržavao nije uspjela ostvariti pobjednički rezultat. A glavni razlog zašto se kandidiram ove godine je činjenica da moje poimanje načelnikovanja je ipak malo drugačije od ovog što smo dosad imali u Matuljima. Po meni načelnik mora biti vođa tima, tima koji unaprijed ima definirane ciljeve i pravce razvoja općine. U tom timu moraju biti dva zamjenika koja će osigurati da funkcioniranje općine bude na odgovarajućem nivou. Uz ovakva zakonska rješenja to moraju biti osobe koje će nadzirati, kontrolirati i usmjeravati rad općinskih službi i koje će sugerirati načelniku koje poteze treba vući da te službe odgovore na zahtjeve koji se danas pred njih postavljaju. To po meni ne mogu biti osobe za fotografiranje već osobe koje će, zajedno s načelnikom i općinskim vijećem podmetnuti leđa kako bi se naša općina razvijala. Stoga smo, kao Nezavisna lista i kao nezavisni kandidati za načelnički tim, na ovim izborima u javnost dali program za naredne 4 godine nastao na temelju razgovora sa stanovnicima, poduzetnicima, društvenim aktivistima i svim osobama koje su iskazale interes za napredak Matulja, a koji je realan i koji se može realizirati.

U ove izbore krećete s dva nova ‘politička lica’. Kako je došlo do ‘klika’ s Klaudiom Juranić Klarić i Deanom Maslićem?
Paralelno s definiranjem ciljeva i programa razgovaralo se sa nizom potencijalnih kandidata za načelnika i njegove zamjenike, sve redom ljudima koji imaju i formalno obrazovanje i iskustvo u privrednim aktivnostima, u radu udruga, u funkcioniranju socijale, u funkcioniranju komunalnog sustava, ali i znanje i volju da se prihvate izazova koji se postavljaju pred njih izborom na čelna mjesta u lokalnoj samoupravi. Osim znanja, bitno je da se kod njih osjetila i jedna nova energija, polet, „pozitiva“ koja je svakako ono što čovjeku treba ukoliko se prihvaća ovakvih obveza. A kad u razgovoru shvatiš koliko su to jednostavne osobe, osobe koje čvrsto, s obje noge, stoje na zemlji i njihovi pogledi i stajališta nisu negdje u oblacima, shvatiš da je to kombinacija koja bi mogla biti dobitna za sve stanovnike Općine Matulji. Dobitna u smislu da bi od izbora ovog tima na čelo općine svi stanovnici mogli profitirati na način da se realiziraju programi i ciljevi koji će povećati postojeći standard života svih stanovnika u Općini.

Dean Maslić, Claudia Juranić Klarić i Željko Grbac

PodUčkun.net: Dali su prema vašem mišljenju Matulji podijeljeni na gornji kraj i centar?
Željko Grbac: Mislim da je razlika u standardu (komunalnom, društvenom) nesporna. Živjeti u jednim Munama i u Matuljima je dan i noć. Matulji su autobusima povezani s Rijekom i Opatijom praktički svaki sat, a za Mune nedjeljom voze tri linije. Pa sad neka vaš tinejđer ode u kino ili se samo malo podružiti sa svojim prijateljima iz srednje škole na Korzo! O tome kako stići na radno mjesto ili kući poslije završetka druge smjene da i ne govorim. Kako izgleda jedan dječji vrtić u gornjem kraju? Dođite u Veli Brgud da vidite posljednji ”partizanski“ vrtić u ovom kraju!! Da se klinci ne smrznu instalirana je peć na drva u jednom kutu, a hodnik, garderoba i WC pokušavaju se temperirati malim električnim pećicama. Ljetne večeri organiziraju se u centru Matulja jer takva događanja izgleda nisu za ”seljačine“! Ulice se u Matuljima pometaju, sade se cvijetne lijehe, orezuje se zelenilo, a sjeverno od Jušića to je bespotrebno. Kapitalni objekti su izgrađeni: centar primarne zdravstvene zaštite u Matuljima, školska sportska dvorana u Matuljima, Jankovićev dolac u Matuljima, a Dom Lisina se ruši, Dom Permani na korak od toga, Škola Brgud zadnji put uređena 1974.godine, Dom Mune…. Što vi mislite, ima li razlike živjeti u Matuljima ili u gornjem kraju?? No, ima još jedna stvar koju želim istaknuti, a to je da nas upravo ta različitost spaja i trebala bi nas još jače spojiti!!

PodUčkun.net: Koliko vam je praktičnije djelovat kroz nezavisnu listu?
Željko Grbac: Dugo godina sam bio član regionalnog saveza, ali onog trena kad je to postala stranka a ne više savez odlučio sam prokrenuti nezavisnu listu. Naime, niti jedna središnjica stranke nezna i ne može znati što je najbolje za moje selo, za moju Općinu. Kad se krenu nametati rješenja tu više nema sreće. Lista je zahtjevna i imam osjećaj da je zakonodavac pisao propise sa jednim ciljem – da obeshrabri ljude kako se ne bi bavili politikom samostalno, neovisno od stranačkih struktura i moćnika. Izvještaji, programi, obračuni – nezavisni pojedinac to mora raditi kao i stranka koja ima 50 saborskih zastupnika i 1650 gradskih i općinskih vijećnika širom Hrvatske

PodUčkun.net: Nakon izbora 2013.godine u vijeću ste participirali sa tri vijećnika, nakon izvarednih izbora 2016.godine ste imali dva vijećnika, kakva su očekivanja od nedjelje?
Nadamo se da će lista i u ovom sazivu imati najmanje tri vijećnika, ali potajno se nadamo rezultatu koji bi nam omogućio i četvrtog. Taj rezultat bio bi i potvrda da smo u dosadašnjem radu u vijeću bili istinski predstavnici stanovnika Matulja, bez obzira na stranačku pripadnost. Predstavnici mještana koji su članovi jedne stranke – Stranke Matulji. Što se tiče načelničkog tima, očekujemo pobjedu nakon drugog kruga. Vjerujemo da je to ambiciozno, ali isto tako vjerujemo da će birači honoritati nezavisnost , dosljednost, iskrenost i poštenje.

PodUčkun.net: Koje su tri ključne stvari za napravit u Matuljima?
Željko Grbac: Puno je stvari koje treba napraviti u narednom periodu. Po meni ključne su stvari koje se neće vidjeti i za koje se neće presijecati vrpce prilikom puštanja u rad, ali bez kojih nema napretka. Kao prvo treba donijeti odluku o izradi novog Prostornog plana Općine Matulji kao temeljnog dokumenta bez kojeg se nemože niti razmišljati o razvoju. On mora omogućiti gospodarenje našim najvećim bogatstvom, a to je neizgrađeni prostor, na način koji će dugoročno osigurati razvoj općine. I to razvoj gospodarstva i demografsku obnovu naših sela. Zatim treba evidentirati svu općinsku imovinu i započeti s aktivnim gospodarenjem istom, kao i s poticanjem gospodarstva kroz smisleni program poticaja. To bi trebalo imati za posljedicu financijsku stabilizaciju općine i pripremu za novi razvojni ciklus u izgradnji infrastrukture i radnih zona. I kao treće – treba otvoriti vrata općine, treba slušati glas mještana, mjesnih odbora, udruga. Treba s njima svakodnevno komunicirati, rad mora biti javan i transparentan, podložan kritikama. Mora se u općinskoj zgradi, kod dužnosnika i u administraciji, usaditi svijest da općina postoji radi ljudi i njihovih potreba, a ne ljudi radi općine! A u svemu tome treba voditi računa o jednome – RAZLIČITOST NAS SPAJA!!

Nikola Cvjetović / PodUčkun.net

Vrati se natrag »