Akcija mladih: Matulji nisu samo centar već i brojna naselja za koja nitko ne mari

Objavljeno 19.05.2017.

Darjan Buković, Marko Spes i Emilia Baćić

Korištenje EU fondova od strane Općine Matulji, što do sada nije bio slučaj, također će u najvećoj mjeri imati za cilj razvoj ruralnih dijelova općine. Jedna od ideja EU fondova jest poticati ono što je manje razvijeno, ono što ima potencijal, istaknuo je Spes.

Matulji – Opće je poznato da je Općina Matulji svojom površinom iznimno velika, da obuhvaća 23 naselja te da se proteže gotovo od mora pa sve do Slovenske granice. Općina Matulji je dominantno ruralna, samo centar ima određene karakteristike urbane sredine. Međutim, dosadašnje općinske vlasti isključivo razmišljaju o centru Matulja. Brojna naselja koja se protežu sve do Slovenske granice sustavno su zanemarivana. Ulaganja su usmjerena na centar a po najavama aktualne vlasti i dalje će biti u najvećoj mjeri usmjerena na centar. Dakle, radi se o sustavnoj diskriminaciji najvećeg dijela Matuljskog područja, koje ničim nije zaslužilo takav tretman. Valja naznačiti da je upravo zbog svih tih naselja Općina Matulji imala status brdsko-planinske općine, da je upravo ta činjenica generirala desetke milijuna kuna u proračun. No taj novac je ulagan u centar Matulja i godinama zaobilazi brojna naselja koja žude za investicijama. Upravo ljudi i običaji sva 23 naselja činila su i čine Općinu Matulji onim što ona jest. Kultura ljudi, radne aktivnosti kao i društveni život nikada svoje ishodište nije imao u centru Matulja, istaknuo je Marko Spes, kandidat Akcije mladih.

Prema njegovim riječima, razvoj Općine Matulji moguć je samo uključivanjem i posebnom pažnjom za sva naselja na području općine, brigom za sve ljude a ne samo za one koji imaju “privilegiju” živjeti u centru.

– Svako naselje, svako selo, svaka obitelj koja živi u najudaljenijem dijelu Općine, zaslužuje istu pažnju, a ne odnos maćehe. Korištenje EU fondova od strane Općine Matulji, što do sada nije bio slučaj, također će u najvećoj mjeri imati za cilj razvoj ruralnih dijelova općine. Jedna od ideja EU fondova jest poticati ono što je manje razvijeno, ono što ima potencijal. Gotovo sve uspješne jedinice lokalne samouprave u regiji, pa i u Hrvatskoj, kao i gospodarstvenici, koriste motor, koriste polugu povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova. Gdjegod se povlače sredstva iz EU fondova, gdjegod se pripremaju projekti za isto, postoji velika ili gotovo apsolutna šansa da se prosperira. Opća nebriga za stanovnike koje izvan centra Matulja vidljiva je i na primjeru zvončarskih skupina. Zvončari predstavljaju vezivo tkivo matuljskog kraja, predstavljaju kulturu, običaje, na koncu čak i način življenja. Zvončari predstavljaju ponos matuljskog kraja. Na koji način to općinska vlast prati zvončare? Da li je jedan dan u godini sa smotrom zvončara dovoljan? Kolika je godišnja dotacija po zvončarskoj skupini? Nebriga za zvončare, kao jedinstveni kulturni moment, je nedopustiva i to se mora promijeniti ako treba već od sutra. Posve je jasno kako je došlo vrijeme za promjene, došlo je vrijeme za ljude koji imaju jasnu viziju, potrebnu stručnost i želju za radom. Došlo je vrijeme da općinu vode ljudi koji će raditi na boljitku svih mještana Općine Matulji a ne samo privilegiranih skupina. Iskoristite šansu na izborima 21. svibnja 2017. godine, glasajte za promjene, napomenuo je Spes.

N. Cvjetović / PodUčkun.net

Vrati se natrag »